PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Cywilne    
Prawo Cywilne Cywilistyka to dziedzina prawa, której nie da się uniknąć. Umowy, nieruchomości i ruchomości, zobowiązania, własność i inne prawa rzeczowe - to tylko niektóre ze spraw należących do prawa cywilnego. Z drugiej strony, obszerność regulacji prawnych, ich skomplikowanie oraz wielość możliwych rozwiązań, powoduje, że nie sposób w tych sprawach sprawnie poruszać się bez pomocy profesjonalnego i doświadczonego prawnika.

W ramach tej praktyki obsługujemy zarówno osoby fizyczne, jak osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie) i jednostki organizacyjne obdarzone zdolnością prawną (np. spółki jawne, partnerskie i komandytowe, wspólnoty mieszkaniowe).

Zdając sobie sprawę, że nawet Klienci, którzy zazwyczaj nie są na co dzień zainteresowani niektórymi dziedzinami prawa cywilnego (np. przedsiębiorcy odnośnie spadków), mogą wymagać usług z tych dziedzin (np. gdy zapłata wskutek śmierci kontrahenta wymaga dochodzenia jej od jego spadkobierców), oferujemy obsługę w pełnym zakresie prawa cywilnego.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe
Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:

- umowy obligacyjne
- regulaminy i kary umowne
- najem i dzierżawa
- nieruchomości
- zasiedzenie i współwłasność
- użytkowanie
hipoteka i zastaw
- spadki i zachowki
- dobra osobiste
Nieruchomości