PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Własności Intelektualnej    
Prawo Cywilne We współczesny świecie coraz większą rolę odgrywa innowacyjność oraz kreatywność. Z tego też względu stopniowo wzrasta znaczenie norm prawnych chroniących prawa własności intelektualnej, w tym zwłaszcza prawa autorskiego i prawa patentowego. Z jednej strony, w codziennym życiu korzystamy z pracy intelektualnej innych, co naraża nas na odpowiedzialność i rodzi konieczność zapewnienia zgodności naszych działań z prawem. Z drugiej strony, uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej pragną chronić swój dorobek przed nieuprawnionym korzystaniem przez innych, pozbawiającym ich przychodów z ich pracy.

W ramach tej praktyki pomagamy naszym Klientom w legalnym korzystaniu z przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności przez przygotowywanie umów zabezpieczających ich interesy z odpowiednimi klauzulami (np. umów nabycia majątkowych praw własności intelektualnej, umów licencyjnych, pełnomocnictw do wykonywania praw osobistych). Zapewniamy także pomoc w ochronie praw własności intelektualnej twórcom i innym uprawnionym (np. Start-up'om), w szczególności przez dochodzenie ich ochrony na drodze postępowania sądowego.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe
Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:

- umowy o stworzenie utworu
- znaki towarowe
- sprawy własności przemysłowej
- umowy nabycia praw autorskich
- umowy licencyjne
- umowy dotyczące praw pokrewnych
- ochrona wizerunku
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Nieruchomości