PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Komputerowe i Nowych Technologii    
Prawo Cywilne W nowoczesnym świecie nowe technologie i nauki komputerowe odgrywają coraz większą rolę, a Liczba  rozwiązań z zakresu przetwarzania informacji stale rośnie. Okoliczności te powodują, że we współczesnym społeczeństwie większego znaczenia nabiera wykorzystanie technik informatycznych, a w konsekwencji i znaczenie unormowań prawnych w tym zakresie.

W ramach tej praktyki pomagamy naszym Klientom w prawnych aspektach prowadzenia działalności w zakresie tworzenia oraz wykorzystywania nowych technologii. Podmiotom tworzącym lub współtworzącym produkty z zakresu nowych technologii oferujemy pomoc w prawnej ochronie ich produktów oraz w prawnych aspektach ich komercjalizacji. Klientom zainteresowanym wykorzystaniem nowych technologii zapewniamy obsługę prawną w zakresie nabycia praw własności intelektualnej i prawnych aspektów wdrożenia produktów IT.

Osobną część naszej działalności poświęcamy rozwojowi branży LegalTech.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe
Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:

- LegalTech
- umowy wdrożenia systemu informatycznego
- umowy licencyjne
- umowy serwisowe
- ochrona domen internetowych
- programy komputerowe i ich ochrona prawna
- umowy hostingowe
- regulaminy sklepów internetowych
Nieruchomości