PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Administracyjne    
Prawo Cywilne Relacje z władzą państwową częstokroć są trudne i skomplikowane. Uzyskiwanie najróżniejszych zezwoleń (np. budowlanych, na sprzedaż nieruchomości rolnych czy innych), decyzji lub koncesji wymaga często wielu zabiegów i czasu na odnalezienie się w gąszczu regulacji prawa publicznego oraz zawiłościach procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, które różnią się znacznie od procedowania przed sądami cywilnymi.

W ramach tej praktyki zapewniamy pomoc naszym Klientom w sprawach przed organami władzy publicznej, tak państwowej, jak samorządowej. Świadczymy również usługi prawne instytucjom prawa publicznego, w tym gminom i powiatom.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe
Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:
- proces budowlany
- zagospodarowanie przestrzenne
- odrolnienie nieruchomości
- rozgraniczenia działek
- koncesje
- wywłaszczenia
- odszkodowania od Skarbu Państwa
- reprywatyzacja
Nieruchomości