PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Wyznaniowe    
Prawo Cywilne Wspólnoty religijne, aby realizować swoją misję i zadania, muszą brać udział w obrocie prawnym. Wymaga to z jednej strony znajomości wielu różnych dziedzin prawa, tak samo jak prawa wyznaniowego. Nadto, ze względu na swój wyjątkowy charakter, podmioty te wymagają szczególnej obsługi prawnej uwzględniającej ich prawo własne. Z tych przyczyn Kancelaria jedną z gałęzi swojej działalności poświęciła specjalnie prawu wyznaniowemu. Naszym celem jest ułatwienie i pomoc w bieżącej działalności wspólnotom religijnym przy uwzględnieniu ich wyjątkowej natury.

W ramach tej praktyki obsługujemy zarówno podmioty o charakterze wyznaniowym, w tym wyznaniowe osoby prawne (parafie, diecezje, zbory, et caetera), fundacje i stowarzyszenia o celach religijnych, jak również ich kontrahentów. Pierwszym zapewniamy kompleksową obsługę prawną w codziennym funkcjonowaniu, dbając o zapewnienie zgodności z prawem wewnętrznym.  W przypadku kontrahentów wyznaniowych osób prawnych opiniujemy w szczególności umowy pod kątem spełnienia przesłanek skutecznej reprezentacji oraz proponujemy mechanizmy uniknięcia ryzyk z tym związanych celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego.

Zajmujemy się również specyficznymi zagadnieniami prawnymi właściwymi wyłącznie podmiotom prawa wyznaniowego, takimi jak prawne aspekty prowadzenia cmentarzy, zwolnienia podatkowe (optymalizacja podatkowa wyznaniowych osób prawnych), zwolnienia celne i egzekucyjne, organizacja i ochrona kultu (miejsca i przedmioty kultu, działalność medialna i kulturalna, wydawnictwa i rozgłośnie religijne), działalność pielgrzymkowa.

Pomagamy również w postępowaniach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości podmiotów wyznaniowych, np. dawnych stowarzyszeń kościelnych, w tym tworzonych jeszcze w oparciu o prawo zaborcze, jak również w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe
Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:

- stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
- statut wyznaniowej osoby prawnej
- reprezentacja wyznaniowej
  osoby prawnej
- cmentarze i prawa do grobu
- sprawy o naruszenie prawa do grobu
- optymalizacja podatkowa
- prawa  autorskie mediów
  wyznaniowych
- rejestracja związku wyznaniowego
Nieruchomości