PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
obszary praktyki: Prawo Gospodarcze i Handlowe    
Prawo Cywilne Przedsiębiorcy to grupa Klientów, która szczególnie wymaga profesjonalnej obsługi prawnej. Oprócz bieżących formalności związanych z wybraną formą prawną  działalności gospodarczej (dokumenty korporacyjne), wchodzą oni w szereg relacji z organami władzy publicznej w ramach publicznego prawa gospodarczego (np. koncesje, zezwolenia), jak też zawierają dziesiątki umów z podmiotami prawa cywilnego (umowy pracownicze, niepracownicze formy zatrudnienia, umowy o współpracę, umowy z Klientami, regulaminy, ogólne warunki świadczenia usług, cenniki i wiele innych). To właśnie liczba i skomplikowanie tych powiązań publiczno- i prywatno-prawnych powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują na bieżąco usług prawnych.

W ramach tej praktyki obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne), jak również przedsiębiorców indywidualnych, także tych działających w formie spółek cywilnych, oraz spółdzielnie.
 
Prawo Gospodarcze
i Handlowe

Prawo Administracyjne
Prawo Wyznaniowe
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Hotelarskie i Gastronomiczne
Prawo Komputerowe i Nowych Technologii
Przykładowe sprawy i usługi:

- umowy spółek
- statuty
- uchwały
- rejestracja
-  ogólne warunki świadczenia usług
- regulaminy
- cenniki
- umowy handlowe
Nieruchomości