PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
  Nasze Usługi :  

Opinie
i Analizy

Umowy
i inne dokumenty

Procesy
i inne postępowania

Stała Obsługa

Mediacja
i Arbitraż

Umowy
Przygotowujemy dla Państwa indywidualnie opracowane umowy, dostosowane do założeń i potrzeb Klienta oraz celu ekonomicznego i prawnego kontraktu.

Inne Dokumenty

Klientom oferujemy również pomoc w opracowywaniu innych dokumentów o znaczeniu prawnym. W szczególności opracowujemy:
  • statuty spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń, wyznaniowych osób prawnych i innych podmiotów wyposażonych w zdolność prawną;

  • projekty uchwał organów (wspólników) spółek prawa handlowego, uchwał organów fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń, wyznaniowych osób prawnych i innych podmiotów wyposażonych w zdolność prawną;

  • regulaminy, ogólne warunki umów, ogólne warunki świadczenia usług i inne wzorce umowne;

  • wezwania, oświadczenia o wypowiedzeniu, odstąpieniu, potrąceniu, itp.