PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
  Nasze Usługi :  

Opinie
i Analizy

Umowy
i inne dokumenty

Procesy
i inne postępowania

Stała Obsługa

Mediacja
i Arbitraż

Mediacja
Zapewniamy reprezentację Państwa interesów w ramach polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution). Oferujemy analizę sytuacji prawnej i ekonomicznej, identyfikację celów oraz opracowanie procedury osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Arbitraż

W ramach tego działu naszej oferty, Klientom oprócz wyżej wskazanych usług proponujemy reprezentację i obronę interesów w ramach postępowań arbitrażowych, tak przed sądami arbitrażowymi stałymi, jak i ustanawianymi ad hoc.