PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
  Nasze Usługi :  

Opinie
i Analizy

Umowy
i inne dokumenty

Procesy
i inne postępowania

Stała Obsługa

Mediacja
i Arbitraż

Procesy
W ramach naszej działalności zapewniamy Państwu prowadzenie postępowań cywilnych wszelkiego rodzaju (procesowych, nieprocesowych, zabezpieczających, klauzulowych i egzekucyjnych). Przygotowujemy pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego i inne pisma inicjujące postępowanie, jak również zapewniamy naszym Klientom  reprezentację ich interesów na dalszych etapach sprawy, w szczególności przez udział w rozprawach i posiedzeniach oraz składanie pism.
Pozostałe rodzaje postępowań
Reprezentujemy naszych Klientów i bronimy ich interesów również w postępowaniach:
- przed Trybunałem Konstytucyjnym;
- przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
- administracyjnych i sądowo-administracyjnych.