PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
O Kancelarii   Kancelaria nie stosuje jednolitego taryfikatora honorarium, albowiem ilość czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia (stopień skomplikowania sprawy, ilość materiału dowodowego, ilość instancji) może się zdecydowanie różnić, nawet w zakresie spraw tego samego rodzaju. Przykładowo nakład pracy w sprawie stwierdzenia nabycia spadku osoby zmarłej w XIX w. na podstawie Kodeksu Napoleona, co wymaga analizy regulacji prawnych sprzed przeszło 100 lat, jest nieporównywalny z taką samą sprawą dotycząca osoby zmarłej wczoraj, która się będzie toczyć na podstawie przepisów obecnie obowiązujących zawartych w polskim Kodeksie Cywilnym.

W zależności od rodzaju sprawy i okoliczności konkretnego przypadku Kancelaria proponuje następujące rozwiązania finansowe:
- honorarium godzinowe;
- honorarium godzinowe połączone z premią od wyniku sprawy (tzw. success fee);
- honorarium ryczałtowe (niezależne od ilości godzin, np. za miesiąc prowadzenia sprawy);
- honorarium ryczałtowe połączone z premią od wyniku sprawy (tzw. success fee).

Należy nadmienić, że regulacje prawne w Polsce nie pozwalają na  ukształtowanie wynagrodzenia wyłącznie w zależności od wyniku sprawy.
   
Zespół  
Zasady Świadczenia Usług  
Pro Bono