PL
                                                                                                                                                                                         
 
Kancelaria Oferta Strona Główna Kontakt Aktualności
O Kancelarii Marek Strzała adwokat, doktor nauk prawnych uj
ur. w 1985 roku, w 2009 roku ukończył stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z oceną bardzo dobry. W latach 2009 - 2016 odbył stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu nauk prawnych.

Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W latach 2012 - 2014 odbył pełną aplikację adwokacką pod patronatem Mec. Marka Forystka w Kancelarii FORYSTEK & Partnerzy, po czym w 2015 roku złożył w pierwszym terminie egzamin adwokacki.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor kilkudziesięciu prawniczych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich, uczestnik i referent kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Zajmuje się w prawem cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, zwłaszcza autorskiego, prawie nowych technologii, jak też prawem wyznaniowym, w ramach którego zajmuje się w obrotem prawnym z wyznaniowymi osobami prawnymi i zarządem ich majątkiem.
Zespół Grzegorz Szudy  
Zasady Świadczenia Usług Marcin Kowalczyk  
Pro Bono Natalia Kornecka